em mong thấy anh nhưng gặp nhau lại không thể cùng mặt đối mặt
em chán cảnh chạy sau lưng nhưng không đủ bản lĩnh đi sóng đôi trên đường
em ghét việc thích thầm nhưng mãi không dám bật nút add fr
huhu chuyện rằng có bé đơn phương gần một năm rồi 😭😭