Ở phần 1 chúng ta đã biết về bản chất của hai quy tắc là
                                                    0^x=0
                                               và x^0=1
Vậy cuối cùng 0^0 bằng bao nhiêu,nó thuộc đồ thị 1 hay đồ thị 2 ?
Có một số phương pháp biến đổi đại số nhưng sau đây mình sẽ dùng đồ thị và lim.Chúng ta vẽ đồ thị x^x và cho x tiến dần về 0
Và đồ thị của nó sẽ trông như thế này
Như các bạn thấy,đồ thị có sự đổi hướng và đi qua điểm 1 trên trục tung.Dù mất lợi thế ban đầu nhưng quy tắc 2 đã giành phần thắng.
           Và đúng là 0^0=1