Sao em lại yêu một người như anh?
Một người khiến em buồn vương mí mắt, Một người khiến em lệ thắt vào tim... Một người hay hững hờ và vô định Một kẻ mãi xây tường với yêu thương.
Anh hay bảo tình yêu là xa xỉ Anh hay đùa anh chẳng dám yêu đâu Em hỡi em, xin chớ đừng dâng hiến Em hỡi em, đừng chọn kẻ như anh Lỡ mai kia thanh xuân trôi vuột mất Em sẽ tiếc vì đem nó cho anh.
Sao em lại yêu một người như anh!
(30/12/2019)
<i>Hình này mình lụm nhặt trên FB</i>
Hình này mình lụm nhặt trên FB
- Mez - 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗮 𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗼𝗳 𝗺𝗲... Bạn có muốn tỉ tê tán dóc gì hông: [email protected]