Này cậu, tớ đọc được bài này hay lắm... “I do not love you Just for the sake of loving, But because you have given me Tranquility on days Where I have given up on myself.”
- Sincerely — F.S Yousaf -
Mình thấy trên FB một người bạn
Mình thấy trên FB một người bạn
- Mez - 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗮 𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗼𝗳 𝗺𝗲... Bạn có muốn tỉ tê tán dóc gì hông: [email protected]